Despre noi

CENTRUL DE CERCETARE INGINERIA APELOR SUBTERANE
SIT EXPERIMENTAL HIDROGEOLOGIC COLENTINA
HIDROGEOLOGIE
MODELARE GEOLOGICA SI HIDROGEOLOGICA
REVITALIZAREA SITURILOR CONTAMINATE
SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE (SIG) ȘI DATE GEOGRAFICE DESCHISE
VULNERABILITATEA ACVIFERELOR

Activitatea noastră este axată pe caracterizarea mediilor subterane naturale și antropice în
raport cu proprietățile hidraulice și hidrochimice și cu impactul uman asupra apei subterane.
Printre aplicații pot fi menționate: