STUDII hidrogeologice
STUDII hidrogeologice
 

STUDII HIDROGEOLOGICE

Elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor trebuie sa se bazeze pe studii meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, dupa caz, pe studii de gospodărire a apelor si de impact al lucrarilor respective asupra resurselor de apa si asupra zonelor riverane. (Legea Apelor art. 52.)

Continutul studiilor hidrogeologice

Date generale:
 • Obiectivul lucrarii
 • Localizarea lucrarii (coordonate stereo)
 • Date climatologice,geomorfologice, geologice, hidrogeologice si de calitate a apei
Date privind constructia forajului:
 • Metoda de foraj
 • Recoltarea probelor de detritus si coloana litologica
 • Investigarea geofizica a gaurii de sonda
 • Tubarea coloanelor de exploatare
 • Descrierea impachetarii cu pietris margaritar
 • Cimentarea forajului
 • Dezvoltarea putului
 • Testarea hidrodinamica
 • Sterilizarea putului
Date hidrogeologice:
 • Conditii geologice si hidrogeologice
 • Prelucrarea si interpretarea dateor de pompare
 • Evaluarea parametrilor hidrogeologice
 • Determinarea debitului optim de exploatare
 • Consideratii asupra calitatii apelor
 • Evaluarea zonelor de protectie sanitara
Anexe:
 • Plan de localizare
 • Coloana litologica, diagrafie geofizica, schema foraj
 • Calcul volum pietris margaritar
 • Calcul cimentare
 • Tabel descriere litologica
 • Tabel masuratori fluid foraj
 • Program de tubaj realizat
 • Tabele cu masuratori in timpul dezvoltarii forajului
 • Tabel cu modul de sterilizare al forajului
 • Tabele date de pompare
 • Grafice de interpretare a pomparilor
 • Rezultatele analizelor probelor de apa
 • Documente privind agrementele pentru materialele folosite