Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane
Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane
 

Despre noi

despre noi

Activitatea de cercetare a Centrului de Cercetare Ingineria Apelor Subterane (CCIAS) este axata pe caracterizarea mediilor permeabile in raport cu proprietatile hidraulice si hidrochimice si cu impactul uman asupra apei subterane.

Printre aplicatii pot fi mentionate evaluarea resurselor de apa subterana, studii privind apa subterana in medii urbane, interactiunea dintre apa subterana si infrastructura, managementul acviferelor, evaluarea vulnerabilitatii, controlul poluarii solului, depozitarea deseurilor in subteran, si studiul zonei vadoase.

Metodele utilizate de natura cantitativa, folosesc modele de curgere si transport de poluanti atat la scara locala, cat si regionala. O parte a grupului dezvolta tehnici de analiza si reprezentare a datelor geospatiale, iar cealalta parte este implicata in achizitia de date.

despre noi

In prezent, CCIAS coordoneaza sau este implicat ca si partener cheie in cateva proiecte de cercetare nationale si europene precum Platforma de Gestiune a Apei Subterane din Mediul Sedimentar In Zone Urbane (SIMPA) si proiectul FP7 Regenerarea Terenurilor Industriale Contaminate si Neutilizate din Europa: Imbunatatirea si Individualizarea Strategiilor Existente (TIMBRE).

despre noi

Membrii echipei au fost implicati in diverse proiecte de cercetare cu finantare nationala sau europeana precum ECAVAS - Harti prototip de vulnerabilitate a acviferelor pentru Romania, HEROS - instrumente de modelare hidrogeologica 3D in medii sedimentare (Spania), SITAR - Sistem Informatic Integrat aplicat vulnerabilitatii si protectiei apei subterane la nivel european, INSPAM - Infrastructuri de Date Spatiale cu Aplicatii In Protectia Mediului, SITAR - Sistem Informatic Integrat pentru Elaborarea Atlasului Apelor Subterane din Romania, si proiectul FP6 GABARDINE - Tratarea Realimentarii Artificiale a Acviferelor pe Baza Surselor Alternative de Apa: Tehnologii Integrate Avansate si Management (dezvoltarea sistemului suport de decizie).