Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane
Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane
 

Cursuri

Cursuri specializate de nivel post-universitar in Sisteme Informatice Geografice sau in subdomenii distincte ale Ingineriei Resurselor de Apa (ex. Hidrologie, Hidrogeologie, Modelare matematica a curgerii si a transportului de contaminanti, Teste si masuratori hidrogeologice si altele) se pot realiza la cerere pentru grupuri de cursanti. In urma absolvirii acestor cursuri, cursantii vor obtine un certificat de absolvire eliberat de catre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti.

Detalii privind organizarea acestor cursuri se pot obtine scriind la adresa: dragos.gaitanaru@utcb.ro.

Curs

Centrul de Cercetarea Ingineria Apelor Subterane organizeaza cursul postuniversitar numit: Protectia Resurselor de Apa Subterana

Durata: 3 luni

Locatia: Complexul de Laboratoare Colentina, Facultatea de Hidrotehnica, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Context

Apa subterana este o importanta sursa de apa necesara activitatilor industriale si casnice. Gropile de gunoi, siturile industriale contaminate, minele si zonele de exploatare petroliera inchise sunt cateva dintre problemele cu efect major asupra activitatilor de protectie a apei subterane. Interactiunea apei subterane cu infrastructura poate duce la contaminarea acviferelor si poate genera probleme pe durata realizarii sau exploatarii infrastructurilor. Aceste aspecte pot fi rezolvate doar printr-un management adecvat al apei subterane bazat pe cunostintele si tehnicile actuale. Este necesara o buna intelegere a aspectelor teoretice si practice legate de curgerea apei subterane si de procesele fizice, chimice si biologice care guverneaza transportul de poluanti.

Obiective

 • Asigurarea unei baze teoretice solide in domeniile hidraulicii, geologiei, biologiei si chimiei apei subterane
 • Insusirea competentelor de realizare a unei analize calitativa si cantitativa a datelor hidrogeologice
 • Instruirea studentilor pentru rezolvarea problemelor complexe de hidrogeologie utilizand metode analitice si numerice
 • Dezvoltarea abilitatilor de management al resurselor de apa subterana pe baza celor mai noi tehnologii

Document de absolvire: Certificat de absolvire eliberat de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Cursul este structurat in sase module tratand atat aspecte teoretice, cat si practice.

HIDROGEOLOGIE

 • Stratigrafia formatiunilor acvifere
 • Depozitarea si dinamica apei in roci
 • Curgerea apelor subterane in medii saturate

ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR HIDROGEOLOGICE

 • Tehnici de masurare in laborator si pe teren
 • Procesarea datelor - metode specifice
 • Teste hidraulice si teste cu trasori

MANAGEMENTUL SI REMEDIEREA SITURILOR CONTAMINATE

 • Managementul zonelor contaminate
 • Atenuarea naturala
 • Revitalizarea zonelor contaminate

TRANSPORTUL POLUANTILOR IN MEDIU SUBTERAN

 • Transferul contaminantilor - tipuri specifice
 • Transportul contaminantilor in sol si in acvifere
 • Procese de transformare a poluantilor

PROCESE CHIMICE SI BIOLOGICE

 • Procese biologice si chimice
 • Contaminarea apelor subterane
 • Determinari experimentale

APLICATII GIS IN HIDROGEOLOGIE

 • Baze de date hidrogeologice
 • Cartarea apelor subterane
 • Operatiuni spatiale si interpolari aplicate in hidrogeologie