Modelare Geologica si Hidrogeologica
Modelare Geologica si Hidrogeologica
 

Directii de Cercetare

 • Hidraulica subterana
 • Hidrogeologie aplicata
 • Hidrogeologie urbana
 • Relatie infrastructura - acvifer
 • Poluarea apelor subterane
 • Structuri de date spatiale pentru hidrogeologie
 • Sisteme informatice geografice si analiza spatiala in hidrogeologie
 • Modelare hidrogeologica
 • Remedierea zonelor contaminate
 • Dezvoltare limbaje transfer de date in geostiinte

Servicii

 • Teste hidrodinamice, incercari de trasaj, incercari geofizice
 • Studii de management al resurselor de apa
 • Studii de calitate pentru apele subterane
 • Delimitarea zonelor de protectie pentru captarile de apa subterana
 • Analize de vulnerabilitate pentru apele subterane
 • Studii privind interactiunea infrastructura - acvifer
 • Studii in hidrogeologia constructiilor
 • Harti hidrogeologice